Latest Update

Tag: , , ,

Tại sao nên di chuyển nhiều hơn ?

Hàng ngày hãy tìm cách di chuyển cơ thể của bạn. Leo lên cầu thang nếu có một sự lựa chọn giữa đó và thang...

Tại sao lại không nên đi bộ sau khi ăn?

Đi bộ sau khi ăn khiến cơ thể phải dồn máu và năng lượng cho các hoạt động này, làm giảm lượng máu và...