Latest Update

Tag: , ,

Taị sao khi đun nấu bằng bếp hồng ngoại nên tránh trẻ em ở gần?

Bếp hồng ngoại sử dụng bóng halogen phát ra năng lượng hồng ngoại để nấu thức ăn (do đó còn được gọi...