Latest Update

Tại sao không nên đặt cây xanh nhiều trong phòng ngủ ?

Vào ban đêm cây xanh hấp thu khí oxy (O2) nhả ra khí cacbonic (CO2). Đây là điều không có lợi cho hệ hô hấp, nhất là với người già, trẻ em.