Latest Update

Tại sao ăn có chép cùng mật ong sẽ gây độc ?

Nếu vô tình trong món ăn nào đó, bạn kết hợp mật ong và cá chép là không tốt, cơ thể có thể bị trúng độc ngay. Trong trường hợp này, bạn có thể dùng đậu đen, cam thảo để giải độc.
One thought on “Tại sao ăn có chép cùng mật ong sẽ gây độc ?

Comments are closed.