Latest Update

Tag: , , , , ,

Tại sao bà bầu không nên uống nhiều cà phê

Axít taníc có thể kết hợp với nguyên tố sắt trong cơ thể tạo thành một chất không tan, làm cản trở sự...

Tại sao uống nhiều cà phê lại không tốt cho cơ thể?

Nhiều kết quả nghiên cứu đã nhấn mạnh và chỉ ra rằng uống nhiều cà phê sẽ có  tác hại cho cơ thể. Tại...