Latest Update

Tag: ,

Tại sao nên tránh đặt nồi lên bếp khi chưa có thức ăn ?

Điều đầu tiên mà các nhà cung cấp khuyên dùng là, khi sử dụng bếp từ đặc biệt nên tránh đặt nồi lên...