Latest Update

Tag: ,

Tại sao núm đánh lửa bêp gas không đánh được lửa?

Khi ta bật bếp gas thì hiện tượng khi núm đánh lửa bếp không cháy có thể không khí trong ống dẫn gas chưa bị...