Latest Update

Tại sao không nên nằm đọc sách.

Nằm đọc sách là một tư thế không hề tốt cho mắt  và cơ thể.

Nằm đọc sách

Nằm đọc sách

 Thứ nhất: một số tư thế nằm có thể dẫn đến thiếu ánh sáng gây hại mắt

Thứ hai: khi nằm đọc thì thủy tinh thể và con ngươi khó xác định đúng trọng tâm điểm cần nhìn. Ví dụ nếu bạn nằm đọc quá cao, để cuốn sách quá thấp hay quay ngang đọc sách. Điều này rất có hại vì khi nằm bạn ít để ý đến khoảng cách là 30cm đâu

Thứ ba: nằm ngủ thì máu dồn đều lên mắt, trong khi đó bạn lại dùng sức cơ mắt để nhìn và đọc. Điều này gây tổn hại rất lớn đến sự khỏe mạnh của cơ mắt.