Latest Update

Tag: ,

Tại sao khi uống rượu lại bị say.?

Rượu hễ được đưa vào cơ thể là sẽ thâm nhập vào máu rất nhanh. Cồn rượu chịu tác động của rất...