Latest Update

Tag: ,

Tại sao máy bơm nước chạy lại có tiếng ồn?

Máy chạy vẫn bình thường, lượng nước bơm ra tốt, đầu máy bơm nước không nóng nhưng máy lại gây tiếng...