Latest Update

Tag: ,

24

Tại sao lửa bếp gas có màu đỏ ?

Trường hợp 1: gas trong bình sắp hết Nếu bình gas mới thay mà có ngọn lửa đỏ hay tia lửa đỏ chứng tỏ...

27

Tại sao lửa bếp gas chuyển sang màu Đỏ ?

Trường hợp 1 : Gas đốt không hết Nhà sản xuất bếp gas khi đưa ra thị trường là các hộ gia đình đã chỉnh...