Latest Update

Tag: ,

Tại sao lửa bếp gas có màu đỏ ?

Trường hợp 1: gas trong bình sắp hết Nếu bình gas mới thay mà có ngọn lửa đỏ hay tia lửa đỏ chứng tỏ...

Tại sao lửa bếp gas chuyển sang màu Đỏ ?

Trường hợp 1 : Gas đốt không hết Nhà sản xuất bếp gas khi đưa ra thị trường là các hộ gia đình đã chỉnh...