Latest Update

Tại sao ăn mỳ tôm dễ gây nóng trong người ?

Độ giòn thơm của mỳ tôm đều nhờ vào dầu mỡ, người thích ăn mỳ tôm thường cảm thấy miệng khô, nóng, kỳ thực lúc này khí hỏa đã bắt đầu tích tụ, chèn ép trong cơ thể rồi. Chỉ cần ăn mỳ tôm vượt quá lượng nhất định cũng sẽ gây nóng trong người.
One thought on “Tại sao ăn mỳ tôm dễ gây nóng trong người ?

Comments are closed.