Latest Update

Tag: ,

Tại sao đang nấu bếp từ tự động tắt bấm mặt hiển thị không có tác dụng?

– Trước tiên bạn hãy kiểm tra xem cầu chì đứt chưa ? Nếu cầu chì tổng chưa đứt thì xem  bếp chạy...