Latest Update

Tag: , ,

Tại sao không nên cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa?

Trẻ sẽ nhiễm lạnh nếu nhiệt độ phòng dưới 26 độ C Hơn nữa, việc làm dụng điều hòa và sử dụng không...