Latest Update

Tại sao không nên thiết kế vật nặng phía trên giường ?

Dầm trần, quạt trần hay đèn chùm ngay phía trên giường. Thứ duy nhất được phép đặt phía trên giường là một tấm màn trướng mềm. Không được để vật nặng, không treo đồ vật, đặc biệt không được treo chuông gió hay chuông thường trên đầu giường, bởi nó sẽ tạo ra phong thủy xấu.