Latest Update

Tại sao vòi nước vừa lắp lại chảy yếu?

Trước tiên bạn phải kiềm tra áp lực nước ra tại vị trí bạn định lắp vòi. Nếu tại vị trí đấy mà nước yếu thì bạn phải kiểm tra lại hệ thống ống cấp có bị bể gây mất áp ở đâu không, ống hơi có bị nghẹt không, đường ống lâu ngày có bị phèn bám nhiều không. Tất cả đều tốt thì bạn hãy tháo đầu vòi ra làm vệ sinh lưới lượt lại. Lưu ý bạn rằng vòi mới nước ra bọt đục và áp lực không mạnh bằng vòi thường.