Latest Update

Tại sao tủ lạnh làm lạnh kém ?

Khi sử dụng tủ lạnh đột nhiên, tủ lạnh không có dấu hiệu làm lạnh, không có tuyết đóng băng. Nguyên nhân là do :

+Thiếu gas
+ Do tắc ẩm
+ Do tắc bẩn một phần tại phin lọc
+ Do thermostat hoạt động không chính xác
+ Do nạp gas quá nhiều
+ Do dàn lạnh bám tuyết nhiều
+ Do hỏng bên trong block
+ Do hỏng thermic
+ Do vỏ tủ không kín