Latest Update

Tại sao thái hành lại bị cay mắt.

Khi bạn thái hành, nó có thể giải phóng ra một loại dung môi chứa thể khí propanelthial sulfoxide. 

Thái hành

Thái hành

– Sau khi mắt tiếp xúc với thể khí này, nó nhanh chóng phát sinh phản ứng với nước mắt, sinh ra một axit lưu huỳnh có nồng độ vừa phải.

– Loại axit này gây kích thích cho mắt, khiến não phát sinh tín hiệu cho tuyến lệ, “ra lệnh” cho tuyến lệ sản sinh nhiều dịch thể hơn để loại bỏ axit lưu huỳnh ra ngoài.

– Càng thái hành lâu thì lượng axit lưu huỳnh tạo ra càng nhiều, nước mắt vì thế mà chảy càng nhiều hơn.
3 thoughts on “Tại sao thái hành lại bị cay mắt.

Comments are closed.