Latest Update

Tại sao nên để màn hình máy tính cách mắt 50-100cm ?

3-đieu-đac-biet-tot-cho-suc-khoe-cua-ban

Khoảng cách từ màn hình máy tính đến mắt là rất quan trọng, vì nó chính là yếu tố tác động nhiều nhất đến mắt của bạn trong khi làm việc. Tốt nhất, để mắt không phải điều tiết nhiều trong khi làm việc, bạn nên chỉnh khoảng cách giữa màn hình máy tính và mắt là 50-100 cm.

Nếu ở khoảng cách đó mà bạn cảm thấy chữ trên màn hình bị nhỏ, khó nhìn thì nên chỉnh cho kích thước của chữ to lên chứ không nên đưa mắt lại gần màn hình để tránh những ảnh hưởng không tốt đến mắt, ví dụ như ảnh hưởng bởi các tia bức xạ từ máy tính, làm giảm thị lực…