Latest Update

Tại sao không nên thiết kế phòng ngủ hình tròn

Phong thủy cho rằng phòng ngủ không những không được làm hình tròn mà những đồ dùng trong phòng ngủ cũng không nên có hình dạng như vậy. Thuyết truyền thống cho rằng: Tròn là chủ về động, vuông là chủ về tịnh. Hình tròn gây cho ta cảm giác quay cuồng, luôn luôn chuyển động. Phòng ngủ là nơi dùng để nghỉ ngơi, chọn hình vuông sẽ hợp lí hơn.