Latest Update

Tại sao không nên đặt bếp đối diện chậu rửa ?

Không nên đặt bếp đối diện chậu vòi rửa, điều này là cấm kỵ vì Thủy Hỏa tương xung và sức khỏe của các thành viên trong nhà sẽ ảnh hưởng. Các giải quyết vấn đề này là đặt một vật chắn hoặc một kệ giữa chúng, sự tương xung sẽ được hóa giải.
One thought on “Tại sao không nên đặt bếp đối diện chậu rửa ?

Comments are closed.