Latest Update

Tại sao không nên cố chế biến thực phẩm bị mốc ?

Nhiều người cho rằng nấm mốc trong thực phẩm khô là vô hại, có thể lau rửa sạch mà không ảnh hưởng chất lượng thực phẩm. Tuy nhiên, chính những nấm mốc này có khi mang mầm bệnh ung thư.
One thought on “Tại sao không nên cố chế biến thực phẩm bị mốc ?

Comments are closed.