Latest Update

Tại sao không dùng chất ngọt nhân tạo để chế biến thực phẩm ?

Thực phẩm sử dụng chất tạo ngọt dễ có khả năng gây hại cho sức khỏe. Chẳng hạn, aspartame, một trong những chất tạo ngọt phổ biến nhất, có thể làm tăng rủi ro dị tật bẩm sinh và bệnh ung thư.