Latest Update

Tại sao bếp từ khi đun lại không nóng

Bếp từ là bếp sử dụng dòng điện cảm ứng để nấu nướng, bằng cách đặt tấm sắt từ mỏng dưới đáy nồi hoặc sử dụng nồi bằng hợp kim sắt, không làm việc nếu nó không có miếng sắt từ này.
Bếp cảm ứng chỉ sử dụng với các loại nồi có đáy làm bằng vật liệu nhiễm từ, đáy nồi phải bằng, không dùng các loại nồi, chảo đáy nhọn. Bếp từ không dùng được các loại nồi thuỷ tinh, nhôm, đồng, nồi đất vì đó là những vật liệu không nhiễm từ nên không thể tạo ra dòng điện Foucault.
Công suất bếp thường tương đối lớn (1800~2200 W)