Latest Update

Tại sao bên trong tủ lạnh càng lạnh thì bên ngoài tủ lạnh lại càng nóng?

Bình thường một chiếc tủ lạnh nó có nguyên tắc làm việc như sau:

tai-sao-tu-lanh
có một bình đựng khí nén và máy nén khí để làm nên tủ lạnh.

Khí trong bình(nhiệt độ phòng) được nén lại thành lỏng, nhiệt độ sẽ tăng cao. Phần khí hóa lỏng ngày được dẫn tản nhiệt ở bên ngoài tủ lạnh, khiến phần này nóng lên -> phần khí hóa lỏng được làm mát nguội xuống nhiệt độ phòng. Khí hóa lỏng có nhiệt độ phòng được xả thành thể khí lại và phần này được làm trong tủ lạnh, khiến các ống kim loại đựng phần khí hóa lỏng được xả thành khí mất nhiệt, trở nên lạnh cóng. 
Chu trình này được làm đi làm lại liên tục.