Latest Update

Tag: , ,

Tại sao nên có đá trong tủ lạnh?

Thực tế là có đá không hề giúp tủ lạnh tiết kiệm điện, mà ngược lại, tủ lạnh sẽ phải “tốn...