Latest Update

Tag: , , ,

Cách nào giúp chọn được thực phẩm đông lạnh ngon?

Thực phẩm đông lạnh đang được nhiều người lựa chọn, để vừa hoàn thành công việc xã hội vừa đảm...

Tại sao thực phẩm rã đông không nên để trong tủ lạnh?

Những thực phẩm đông lạnh rã đông đã tan hoàn toàn lớp băng đá thì vi khuẩn sẽ xâm nhập và nhân lên rất...