Latest Update

Tag: , ,

Tại sao uống rượu say lại khát nước.

Rượu có chứa etanol (etanlo quyết định nồng độ rượu cao hay thấp, nồng độ rượu có thể hiểu đó là độ...

Tại sao khi uống rượu lại bị say.?

Rượu hễ được đưa vào cơ thể là sẽ thâm nhập vào máu rất nhanh. Cồn rượu chịu tác động của rất...

Tại sao khi say rượu bạn lại khát nước?

Khi say rượu cơ thể cần một lượng nước lớn để giải độc thanh lọc rượu trong máu, quá trình thanh lọc...