Latest Update

Tag: , , ,

Tại sao không nên nhịn đi tiểu ?

Cố nhịn tiểu tiện dễ gây ra viêm bàng quang cấp tính, xuất hiện các chứng bụng chướng, đái buốt, đái...