Latest Update

Tag: ,

Tại sao điều hòa bật được mấy tiếng mà phòng vẫn không đủ độ lạnh?

Khi bật được điều hòa mấy tiếng mà phòng vẫn không đủ độ lạnh thì chủ yếu là có 6 nguyên nhân sau:...