Latest Update

Tag: ,

Tại sao bếp từ khi đun lại không nóng

Bếp từ là bếp sử dụng dòng điện cảm ứng để nấu nướng, bằng cách đặt tấm sắt từ mỏng dưới đáy...