Latest Update

Tag: , ,

Tại sao khi bà bầu bị lú lẫn khi mang thai.

heo các chuyên gia, hiện tượng này liên quan mật thiết tới sự thay đổi hormone trong giai đoạn thai kỳ. Khi mang...

Tại sao bà bầu không nên ăn lạc.

Các nhà nghiên Canada thuộc bệnh viện Ste Justine (Montreal) mới công bố kết quả nghiên cứu của nhóm: ăn lạc...