Latest Update

Tag: , , ,

tai-sao-lai-goi-la-moc-rang-khon

Tại sao lại gọi là” mọc răng khôn”?

Răng khôn (răng số tám hay răng hàm lớn thứ ba) là răng mọc cuối cùng, thông thường vào khi người từ 17 đến...

rang khon 1

Tại sao gọi là răng khôn.

Vì sao gọi là răng khôn? Có phải khi răng đó mọc là khôn ra không? Nên giữ hay nhổ răng khôn? chắc chắn bạn...