Latest Update

Tag: , ,

Tại sao quạt điện khi bật lại không quay?

   Quạt điện khi bật nhưng lại không quay nhưng dùng tay quay cánh quạt thì quạt lại quay tuy nhiên lại quay...