Latest Update

Tag: , ,

Tại sao lại bị chảy nước mắt nước mũi khi ăn đồ cay/nóng?

Mọi người đếu biết uống nước không thể làm cho bạn hết cay vì chất tạo ra cảm giác cay trong ớt hay hạt...

Tại sao ăn ớt lại không tốt cho sức khỏe?

Ăn ớt vừa phải giúp kích thích tiêu hóa và tăng cường khẩu vị. Ớt cũng có thể được xem là một loại rau...