Latest Update

Tag: , , ,

Tại sao đêm ngủ hay mơ?

Trong lúc ngủ, não vẫn hoạt động hồi nhớ lại các hoạt động lúc thức trước đó. Khi ngủ nông bạn có...

Tại sao mắt bị xưng.

Sưng húp quanh mắt là một tình trạng phổ biến sau khi bạn thức dậy từ giấc ngủ sâu. Tại sao dâu tây có...