Latest Update

Tag: , , ,

Tại sao không cho đường trực tiếp vào sữa đang sôi?

Chúng ta đều biết là đường và sữa đều là đồ ngọt, tuy nhiên 2 thứ này phải có cách sử dụng hợp lí...