Latest Update

Tag: , ,

Tại sao cười nhiều quá lại chảy nước mắt.

Ở dưới mí mắt của con người có các tuyến gọi là tuyến lệ. Mỗi khi chớp mắt, mí mắt sẽ lấy một ít...