Latest Update

Tag: , , , ,

Tại sao bạn cảm thấy hay mệt mỏi và buồn ngủ(Phần 1)?

Bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ, không tập trung vào công việc được....

Tại sao buồn ngủ là dấu hiệu của căng thẳng ?

Đờ đẫn, buồn ngủ – đó có thể là dấu hiệu căng thẳng. Kích thích tố căng thẳng làm tăng adrenaline...