Latest Update

Tag: , , ,

Tại sao không nên uống bia rượu lúc bụng trống rỗng?

Mỗi tuần uống 1 chút rượu hay 1 chút bia sẽ rất tốt cho sự trao đổi chất của cơ thể, nhưng nếu lạm dụng...