Latest Update

Tag: , ,

be-mut-tay

Tại sao bé hay mút tay?

Bé mút tay để dễ chịu hơn là biểu hiện bình thường, phổ biến nhất là 3-4 tháng tuổi. Lúc này, bé có xu...

133_234_1350287960_13_tre-mut-tay

Tại sao bé hay mút tay.

Bé mút tay để dễ chịu hơn là biểu hiện bình thường, phổ biến nhất là 3-4 tháng tuổi. Lúc này, bé có xu...